Profylaxe výpočetní techniky

Profylaxe představuje pravidelné preventivní prohlídky zaměřené na funkčnost výpočetní techniky. Jedná se o nejlevnější prevenci před haváriemi výpočetní techniky. Profesionální čištění techniky je žádoucí nejvíce v prostorách se zvýšenou prašností nebo v kuřácky využívaných prostorách. Tam je profylaxe doporučená častěji než v prostorách s běžným provozem, kde je doporučena kontrola minimálně 1x ročně.

Naše služby

Typicky je vyčistění počítače a kontrola jeho pohyblivých částí provedena při opravě v našem servisním středisku. To už ale bývá obyčejně pozdě; počítač se k nám totiž často dostane z důvodů spojených právě s neprůchodností chladících cest, poruše aktivních chladících prvků nebo vůbec kvůli absenci jeho pravidelné údržby. Oprava se pak stává záležitostí pořízení náhradních dílů za ty, které utrpěly např. nedostatečným chlazením atd., a cena opravy tak prudce stoupá. Protože vidíme v našem servisním oddělení tyto případy často, rozhodli jsme se nabídnout Vám vedle našich stávajících služeb také služby pravidelné údržby a profylaxe kancelářské a výpočetní techniky, tak aby Vaše technika vydržela déle vysoce funkční, prodloužila se životnost jednotlivých dílů a v neposlední řadě také výrazně snížily náklady na servis a opravy techniky. Pravidelnou údržbou je totiž možno odhalit nadcházející poruchy způsobené absenci údržby a včas jim předejít.

Také je možno při těchto pravidelných údržbách odstranit zjištěné vady a navrhnout vhodné úpravy výpočetního výkonu, tam kde třeba. Můžete tak udržovat své výpočetní stroje v nejlepší možné kondici. Pravidelná údržba a profylaxe kancelářské a výpočetní techniky nejenom přímo snižuje náklady na opravy, ale také, předcházením oprav, šetří Váš čas – už nebude Vaší práci přerušovat nutnost opravy techniky.

Seznam prováděných profylaktických operací:


Pravidelné čištění (odstranění prachu), doprovodné kontroly mechanicky namáhaných částí a optické kontroly předchází nejčastější příčiny závad počítačů a notebooků. Více o profylaxi výpočetní techniky ...

Rozšiřte Váš stávající počítač na více pracovních míst. Software SoftXpand udělá z Vašeho počítače 2, 4 nebo až 8 nezavislých pracovních míst. Více o rozšíření...

Bonusový program | © 2013 Vojtěch Ježek Informační technologie