Informace o aplikaci SafeIS

Software SafeIS je integrované řešení pro systém řízení bezpečností práce, požární ochrany a životného prostředí, který integruje do jediného programu funkce, které jsou obvykle řešeny jednoúčelovými softwarovými programy

Software SafeIS je síťová online aplikace, s jejíž pomocí hodnoťte, sledujte a plánujte školení, vytvářejte prezenční listiny, zaznamenávejte úrazy a nehody, zaznamenávejte zjištění z kontrol, auditů, revizí apod. a plánujte nápravná a preventivní opatření, stanovujte si cíle a akční plány, sledujte jednorázové i opakované termíny, řiďte svou dokumentaci a integrujte jí do digitálního prostředí. Dále Vám software SafeIS nabízí pravidelné aktualizace právní legislativy v plném znění, s jehož pomocí si na míru vytváříte svojí databázi (registr) právních předpisů, které se vztahují k vaší činnosti. Aktualizace legislativních předpisů probíhá vždy bezprostředně po jejím schválení a vydání. (Legislativa k dispozici v průběhu roku)

Software SafeIS je určen jak pro malé, střední či velké firmy s mnoha závody a dislokovanými pracovišti.

Software SafeIS je také účinným nástrojem pro firmy dodávající služby BOZP a PO, neboť díky síťové online aplikaci umožňuje zadávání jednotlivých údajů a jejich kontrolu na dálku. Žádný stanovený termín či úkol tak nemůže zůstat zapomenutý.

Software SafeIS lze začít používat velmi snadno a to jak prostřednictvím počítače, tak i tabletu a chytrých telefonů z jakéhokoliv místa doma i ve světě. Stažení a instalace je otázkou několika minut. Stejně tak je dostatečná i jeho kapacita. Software SafeIS je postaven na relační databázi a lze tak do něho vložit miliony záznamů.

SafeIS pro organizace

SafeIS - 1 organizace, 10 uživatelů, 1 rok4999.00 Kč
bez DPH
6048.79 Kč
s DPH
ks
Licence pro 1 organizaci, 10 uživatelských účtů, platnost licence 1 rok od zakoupení.

Rozšíření - další uživatelský účet200.00 Kč
bez DPH
242 Kč
s DPH
ks
Rozšíření stávající licence programu o další uživatele.

SafeIS pro organizace zajišťující služby BOZP

SafeIS - 40 organizací, 1 uživatel, 1 rok5999.00 Kč
bez DPH
7258.79 Kč
s DPH
ks
Licence pro 20 organizací, 1 uživatelský účet, platnost licence 1 rok od zakoupení.

SafeIS - neomezený počet organizací, 1 uživatel, 1 rok8999.00 Kč
bez DPH
10888.79 Kč
s DPH
ks
Licence pro neomezený počet organizací, 1 uživatelský účet, platnost licence 1 rok od zakoupení.

Rozšíření - další uživatelský účet200.00 Kč
bez DPH
242 Kč
s DPH
ks
Rozšíření stávající licence programu o další uživatele.

Pravidelné čištění (odstranění prachu), doprovodné kontroly mechanicky namáhaných částí a optické kontroly předchází nejčastější příčiny závad počítačů a notebooků. Více o profylaxi výpočetní techniky ...

Rozšiřte Váš stávající počítač na více pracovních míst. Software SoftXpand udělá z Vašeho počítače 2, 4 nebo až 8 nezavislých pracovních míst. Více o rozšíření...

Bonusový program | © 2013 Vojtěch Ježek Informační technologie